Vũng Lầy (Shallow)
September 16, 2020

Vũng lầy cảm xúc- Nơi kéo bạn chạm đáy sự chịu đựng, bóp nghẹt lý trí và tại đó đã hồi sinh bạn đầy mạnh mẽ.
Chàng trai đại diện cho lý trí kia đang bị vũng lầy kéo xuống. Có những vết thương, có những sự mệt mỏi, sự mông lung, sự cô đơn và cả sự buông xuôi. Cũng chính từ áp lực ở nơi tận cùng đó đã cho bản thân chàng trai ấy một cơ hội được trực tiếp đối mặt với những cảm xúc vỡ vụn, thấu cảm nỗi đau của chính mình, mở ra cái nhìn mới thấu đáo hơn và trở lại với thực tại. Một tâm hồn mới được sinh ra.
Năm 2020 ngồi hoàn thiện những sự vỡ vụn và dang dở của năm 2017. Có những nỗi buồn nay đã được vẽ thành những đóa hoa hồng lộng lẫy.

Tác giả: NiMacc Tiến Mạnh

You might also like