BLOG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN
Theo định nghĩa được dịch từ tiếng Anh, Artwork là một tác phẩm nghệ thuật mang tính thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật.
June 25, 2020