Flow
September 16, 2020

Thông tin về tác phẩm:Cảm hứng ban đầu của mình xuất phát từ bức ảnh những mầm cây nhú ra từ thân cây khô khốc cháy đen sau vụ hỏa hoạn rừng-khung cảnh thật sự rất thần kì. Ai mà ngờ được dưới cảnh tàn lụi xơ xác ấy vẫn có dòng sức sống yếu ớt len lỏi chờ ngày được tái sinh, sự kiên cường đó đã tạo cảm hứng và truyền động lực cho mình rất nhiều.

Tác giả: Chỳn

You might also like