Chào bạn!

Để gởi bài tham gia cuộc thi D-Open 2020 – với chủ đề “Tái sinh” xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và đính kèm tập tin (file) vào from bên dưới.

Trân trọng

GỬI YÊU CẦU
Click or drag a file to this area to upload.